Kit Test Nhanh

Bộ Kit xét nghiệm nhanh Covid 19: BIOCREDIT COVID-19 Ag Test - 1 hộp (20 test)
Bộ Kit xét nghiệm nhanh Covid 19: BIOMERICA COVID-19 Ag Test - 1 hộp (25 test)
Bộ Kit xét nghiệm nhanh Covid 19: Humasis COVID-19 Ag Test 1 - 1 hộp (25 test)
Bộ Kit xét nghiệm nhanh Covid 19: Standard Q COVID-19 Ag - 1 hộp (25 test)
-50%
Bộ Kit Xét Nghiệm Nhanh Covid 19: Test nước bọt và tỵ hầu 2 trong 1 Saliva/Swabs - 1 Hộp (20 Test)