CHỨNG NHẬN ISO

ISO (International Organization for Standardization) là một tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế được thành lập ngày 23 tháng 2 năm 1947. Đây là cơ quan thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp được áp dụng trên toàn thế giới.

Tính đến nay, ISO ban hành khoảng 20.000 tiêu chuẩn chất lượng bao gồm tất cả mọi thứ từ sản phẩm sản xuất, công nghệ, dịch vụ đến nông nghiệp, môi trường, thực phẩm…. Các tiêu chuẩn ISO được áp dụng trên toàn thế giới với các tiêu chuẩn về thương mại và công nghiệp.

Giấy chứng chỉ ISO

Giấy chứng chỉ ISO hay còn gọi giấy chứng nhận ISO là kết quả minh chứng cho tổ chức đấy đã đáp ứng các yêu cầu về hệ thống quản lý ISO. Đây là bằng chứng sát đáng giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu sản phẩm trên thị trường.

Thời hạn của giấy chứng nhận ISO là 3 năm và cần thực hiện đánh giá giám sát 12 tháng/1 lần.

 

CÁC CHỨNG NHẬN ISO CỦA MYONE HIỆN CÓ:

 

Tiêu chuẩn ISO 13485: Tiêu chuẩn ISO 13485 được sử dụng trong lĩnh vực y tế, đóng vai trò xây dựng và kiểm soát chất lượng các thiết bị y tế. 

 

 

Tiêu chuẩn ISO 9001: Tiêu chuẩn ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn về Quản lý chất lượng. Đây được xem là tiêu chuẩn phổ biến nhất do ISO ban hành. Nó có vai trò đánh giá hệ thống quản lý chất lượng một cách chặt chẽ, để xem hệ thống quản lý đó có phù hợp với doanh nghiệp hay không.

 

 

Tiêu chuẩn ISO 14001: Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn trong lĩnh vực Quản lý môi trường. Đây là tiêu chuẩn mới nhất của ISO, nếu được kết hợp cùng với ISO 9001 thì doanh nghiệp sẽ có hướng kinh doanh rõ ràng, hiệu quả và chiếm được lòng tin của khách hàng nhiều hơn.