CHỨNG NHẬN WRAP

CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT ĐƯỢC CÔNG NHẬN CÓ TRÁCH NHIỆM TOÀN CẦU (WRAP) LÀ GÌ?

WRAP là viết tắt của Worldwide Responsible Accredited Production – Tên của Tổ chức công nhận trách nhiệm xã hội trong sản xuất toàn cầu. WRAP được hình thành từ mong muốn thành lập một cơ quan độc lập và khách quan để giúp các nhà máy may mặc và giày dép trên thế giới xác nhận rằng họ đang hoạt động phù hợp với luật pháp địa phương và các tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận về các thực hành đạo đức tại nơi làm việc.

12 nguyên tắc của WRAP:

 1. Tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành

 2. Cấm sử dụng lao động cưỡng bức

 3. Cấm sử dụng lao động trẻ em

 4. Cấm quấy rối và lạm dụng

 5. Lương bổng và phúc lợi

 6. Giờ làm việc

 7. Cấm phân biệt đối xử

 8. An toàn vệ sinh lao động

 9. Tự do hiệp hội và thỏa ước tập thể

 10. Môi trường

 11. Tuân thủ các quy định thuế quan

 12. An ninh

TẦM QUAN TRỌNG CỦA WRAP

Thông qua đánh giá độc lập và của bên thứ ba, chứng nhận WRAP mang đến nhiều lợi ích cho thương hiệu của doanh nghiệp:

 • Đảm bảo người lao động của doanh nghiệp được đối xử công bằng và nhân văn

 • Cải thiện uy tín thương hiệu của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng như là một nhà tuyển dụng tốt

 • Giảm các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, cũng như các tác động công nghiệp

 • Cải thiện sự gắn kết của nhân viên và tăng năng suất

 • Tránh các kiện tụng không đáng có và thiệt hại danh tiếng nếu một trong những nhà máy của doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm các luật pháp liên quan