CHỨNG NHẬN BSCI

BSCI là gì?

BSCI (Business Social Compliance Initiative) – Là bộ quy tắc trách nhiệm xã hội trong kinh doanh. Bộ quy tắc ứng xử BSCI đưa ra 11 yêu cầu mà công ty tham gia BSCI cam kết từng bước thực hiện trong chuỗi cung ứng của họ. Bộ quy tắc ứng xử BSCI phản ánh các tiêu chuẩn lao động quốc tế quan trọng nhất nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động như: Tổ chức Lao động  quốc tế (ILO) và các tuyên bố quan trọng khác của Liên Hiệp Quốc, hướng dẫn của OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia, các tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe nghề nghiệp & môi trường và Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

LỢI ÍCH KHI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ AMFORI BSCI

  • Đảm bảo người lao động trong toàn bộ chuỗi cung ứng của doanh nghiệp được đối xử có đạo đức và các quyền của họ được tôn trọng
  • Tránh thông tin báo chí tiêu cực khi nhà cung cấp của doanh nghiệp bị phát hiện đối xử tệ với người lao động 
  • Nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng như là một doanh nghiệp có uy tín và đạo đức đồng thời gia tăng lợi thế cạnh tranh
  • Cải thiện mối quan hệ của doanh nghiệp với các nhà cung cấp