CHÍNH SÁCH CTV

Quyền Lợi Dành Cho CTV

Quyền Lợi Dành Cho CTV

27/05/2022

Chiết khấu từ 5% và có thể lên tới 50% cho tất cả sản phẩm bán ra.Công ty TNHH MTV Myone thanh toán tiền chiết k...

Chính Sách Cho CTV Bán Hàng

Chính Sách Cho CTV Bán Hàng

27/05/2022

Hình thức cộng tác:Trực tiếp bán sản phẩm và hưởng % chiết khấu theo hợp đồng. Giá cả sản phẩm của MyoneGiá bán ...

Đăng Ký Tham Gia CTV

Đăng Ký Tham Gia CTV

27/05/2022

Đăng ký cộng tác viên:Bạn muốn trở thành cộng tác viên tư vấn và bán hàng thời trang cho Công ty TNHH MTV Thời trang ...