MYONE | TEAM BUILDING 2022

 

Sau biến cố dịch bệnh vừa qua Công Ty TNHH MTV MYONE đã lên kế hoạch tổ chức Team Building 2022 dành cho toàn thể nhân viên tại Đà Lạt. Chuyến đi nhằm tổng kết lại quá trình hoạt động trong năm 2021 và ghi nhận những cống hiến tích cực của cán bộ công nhân viên công ty.

Qua chuyến đi Công ty cũng tạo điều kiện cho cá cán bộ công nhân viên được nghỉ dưỡng, vui chơi sau một năm đầy khó khăn do dịch bệnh. Cũng như tạo sự gắn kết giữa các cán bộ công nhân viên MYONE qua các hoạt động Team Building.