DOANH NGHIỆP KỲ VỌNG GIÁ XĂNG GIẢM

Với việc giá xăng dầu giảm, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng về sự hạ nhiệt giá tiêu dùng, giảm bớt áp lực về các khâu chi phí trong thời gian vừa qua (HTV9).