NGÀNH DỆT MAY VƯỢT KHÓ KHĂN VÀ TÌM CÁCH PHỤC HỒI ẢNH HƯỞNG TỪ DỊCH BỆNH

 

Thời gian qua các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã tìm hiểu tiềm năng thị trường Châu Phi, châu lục này được xác định là thị trường xuất khẩu tiềm năng. Tuy nhiên do khoảng cách địa lý, đặc biệt là phong tập tục quán kinh doanh và phương thức thanh toán phức tạp nên rủi ro mất kiểm soát hàng hóa khi giao dịch với đối tác tại đây luôn tiềm ẩn.